🏍 Vad är mobbning

Vad är mobbning

Det är mobbning när någon flera gånger blir retad, hotad, förlöjligad, slagen eller kränkt.

Mobbning kan vara elaka ord, viskningar, blickar och skratt. Eller om någon aldrig får vara med. Det är mobbning att sprida rykten om någon. Mobbning kan också vara elaka kommentarer på nätet. Eller att lägga upp kränkande bilder på nätet.

Det är mobbning att vara taskig för att någon klär sig eller ser ut på ett visst sätt, eller har en viss funktionsvariation.

Mobbning är ett starkt ord för många. Kanske förstår inte de som mobbar att det verkligen är mobbning. De kanske säger att det bara är ett bråk. Men i ett bråk är man mer jämnstarka och ungefär lika taskiga mot varandra.

På samma sätt är det med elaka skämt. Den som mobbar kan ibland skylla ifrån sig och säga att det bara var ett skämt. Men om någon mår dåligt av det, är det mobbning.

En enstaka taskig grej brukar inte kallas mobbning. Det är när det händer flera gånger och den som behandlas illa mår dåligt, som det räknas som mobbning. Du kan förstås bli ledsen och må dåligt om någon behandlar dig illa en gång också. Men om det håller på under en längre tid kan det påverka självkänslan och du kan känna dig ledsen och ensam.

Mobbning kan definieras på olika sätt. Ofta beskrivs mobbning som ett upprepat aggressivt beteende med ojämn maktbalans mot ett offer som har svårt att försvara sig.
Mobbning omfattar många olika typer av beteenden. Man kan dela in de negativa handlingarna i tre grupper:
– verbala (hot eller smädelser),
– fysiska (slag, knuffar,sparkar eller bli fasthållen)
– gester (grimaser, gester i syfte att såra, irritera eller frysa ut)

Kränkt på nätet

Mobbning via internet och mobilen har blivit vanligare. Det kan handla om elaka meddelanden, hotfulla sms, rykten eller bilder som sprids över nätet. Det kan vara ett mejl som skickas till alla i klassen eller att någon medvetet fryser ut en person genom blockering. En del meddelanden kan klassas som olaga hot eller ofredande. Läs mer om att bli utsatt på nätet.

Ibland är mobbningen brottslig

Att behandla någon på ett kränkande sätt kan vara brottsligt. De här sakerna är exempel på brottslig mobbning:

  • Att slå någon.
  • Att trakassera någon.
  • Diskriminering, det vill säga att behandla någon illa på grund av personens kön eller religion.
  • Att hota någon.
  • Att få någon under 15 år att göra sexuella saker på nätet.
  • Att sprida kränkande bilder på någon annan.
  • Att fota eller filma någon som till exempel är på toa, i duschen eller i omklädningsrummet, utan personens tillåtelse.

 

Vad beror mobbningen på?

Ofta kan mobbningen starta när det är dålig stämning i en grupp. De som mobbar försöker kanske hålla ihop i en liten grupp genom att vara taskiga mot någon annan. Ibland beror mobbningen på att det inte finns någon vuxen i närheten som tar ansvar för att alla beter sig på ett bra sätt mot varandra.

Mobbning kan också bero på att den som mobbar mår dåligt och ger sig på andra för att själv känna sig starkare. Ibland kan mobbningen öka för att de som är runt omkring inte vågar säga ifrån. De kanske är rädda för att själva bli mobbade eller förlora vänner.

Hur kan mobbningen minska?

Det är aldrig en ung persons ansvar att förhindra mobbning. I skolan är det de vuxna som har ansvaret för att ingen blir utsatt för mobbning. Ändå kan alla bidra för att minska mobbning.

Om du märker att någon blir kränkt eller känner sig utanför, kan du visa att du bryr dig. Ibland kan det räcka med att säga hej, eller fråga något vardagligt, för att någon ska känna att du bryr dig.

Du kan också vara till hjälp genom att berätta för någon som jobbar i skolan om du märker att någon blir mobbad.

Diskriminering

 Om någon blir illa behandlad på grund av till exempel sitt kön eller sin religion, är det diskriminering. Så fort någon blir illa behandlad, ska det tas på allvar!