🏍 Vad är BMM- Bikers Mot Mobbning

BMM är en organisation som vill göra skillnad.

Organisationens huvudsyfte:

Att stötta barn, ungdomar och deras familjer när mobbning uppstår eller har pågått en längre tid. Våra BO – Barnombuden stöttar barnet som mobbas och vårdnadshavarna genom att närvara vid skolmöten med föräldrarnas godkännande. Att se till att skolan följer Skollagen enligt 6 kap – Åtgärder mot kränkande behandling. Vi stöttar även vårdnadshavarna via distans.
Vid förfrågan från vårdnadshavare och vid möjlighet anordnar vi kortege samt hämtar eller lämnar barnet till och från skolan under hojsäsongen.
Vi kommer framdeles erbjuda skolor föreläsningar kring mobbning och inom funktionshinder.

BMMs uppbyggnad

Organisationen styrs genom en central styrelse men är uppdelad regionvis i landet med Distriktsansvarig, Distriktssamordnare, Barnombud, Road officer, där alla ingår i Ansvarsgruppen.