🏍 Vad är BMM- Bikers Mot Mobbning

Bikers Mot Mobbning är en rikstäckande Plattform som vill göra skillnad.

Plattformens huvudsyfte:

Vi finns där för att stötta, hjälpa, ge råd och tips, även via distans, för att det mobbade barnet ska få det stöd som åligger skolan att följa under Skollagen.
Vid hojsäsongen försöker vi ställa upp med en körning för mobbat, utsatt barn. I första hand kvällstid eller under en helgdag. Finns möjlighet är vårt mål att även kunna ställa upp med en körning efter skoldagens slut. Allt beroende på väder och vind och mån av tid för medverkande.
info@bikersmotmobbning.se