🏍 Styrelsen

Styrelsen

Ordförande                                                 

Anna Hild Olsson                            

Nr 2

Sekreterare

Jan-Olov Andreasson

            

Suppleanter 

Mats Persson

Matilda Olsson

Revisor

Camilla Lindsköld

Valberedningen

Sammankallande

Dennis Wilhelmsson

Christina Wilhelmsson

Krister Carlsson