🏍 För kontakt

Vår vision är att alla barn och ungdomar ska få växa upp utan risk för att mobbas av andra.

Tyvärr utsätts många barn och ungdomar dagligen för kränkande behandling, som just mobbning är. Barn och ungdomar utsätt bla i skolan, på fritids, på dagis, inom idrott, hästsport och övriga aktiviteter.

Vi inom Bikers Mot Mobbning vill hjälpa den som utsätts och stävja mobbningen.

Behöver Du vår hjälp eller tips, råd, hör gärna av dig till:
ordforande@bikersmotmobbning.se