🏍 FAQ (Frågor och svar)

  • När grundades Bikers Mot Mobbning?

Svar: Den 7 september 2015 grundades plattformen av Anna Hild Olsson.

  • Varför grundades Bikers Mot Mobbning?

Svar: Tanken och idén har funnits i ett par år och startskottet gick efter en artikel om en dansk mobbad pojke som fick ett enormt stöd av Danmarks Motorcyklister (klicka på texten för länk)

  • Vid kortege, får endast motorcyklister närvara och köra?

Svar: Alla med lagligt drivet motorfordon får närvara. Motorcyklisterna kör alltid först. De med bilar och andra fordon åker alltid sist.