🏍 FAQ (Frågor och svar)

 • När grundades Bikers Mot Mobbning?

Svar: Den 7 september 2015 grundades organisationen av Anna Hild Olsson.

 

 • Varför grundades Bikers Mot Mobbning?

Svar: Tanken och idén har funnits i ett par år och startskottet gick efter en artikel om en dansk mobbad pojke som fick ett enormt stöd av Danmarks Motorcyklister (klicka på texten för länk)

 

 • Hur blir jag medlem eller support?

Svar: Se via vår hemsida, under fliken: Bli medlem eller support! (klicka på texten för länk)

 

 • Vad kostar det att bli medlem?

Svar: Det kostar 400 kr. I priset ingår ett medlemskap och en patch.

 

 • Vad kostar det att bli support?

Svar: En supportpatch kostar 300 kr.

 

 • Kan vem som helst bli medlem?

Svar: För att bli medlem i BMM krävs följande:

Att man kan avsatta egen tid för ett mobbat barn samt vara lägst 16 år med giltigt förarkort för körkort A och B (MC och Trike) eller vara medåkande.

 

 • Kan vem som helst bli support?

Svar: Ja, framförallt dom som inte kan av olika orsaker avsätta egen tid för ett mobbat barn, samt de utan anknytning till hojlivet.

 

 • Vad innebär det att vara medlem i BMM?

Svar: Att kunna avsätta egen tid för ett mobbat barn, medverka i korteger och manifestationer. Att bygga nätverk mellan olika instanser, organisationer. Att verka för samarbete. Att närvara vid årsstämma.

 

 • Vad innebär det att vara support i BMM?

Svar: Att medverka i korteger och manifestationer. Att bygga nätverk mellan olika instanser, organisationer. Att verkar för samarbete.

 

Svar: Ja

 

 • Måste man lämna in från polisen ett utdrag från belastningsregistret om man endast vill köra kortege vid ett tillfälle och inte är medlem i BMM?

Svar: Nej

 

 • Vid kortege, får endast motorcyklister närvara och köra?

Svar: Alla med lagligt drivet motorfordon får närvara. Motorcyklisterna kör alltid först.

 

 • Har ni Webshop?

Svar: Ja, se via vår hemsida under fliken Webshop. (klicka på texten för länk)