🏍 Visionen

Vår vision är att alla barn och ungdomar ska få växa upp utan risk för att mobbas av andra.

Vår vision är att mobbning aldrig får tillhöra vardagen

Vår vision är att mobbning aldrig får accepteras genom tystnad och att man aldrig får vara neutral när det gäller mobbning.

Vår vision är att via information, engagemang, god anda och ideellt arbete, skapa kontakt med utsatta barn och ungdomar samt de som mobbar andra.

Vår vision är att lära barn och ungdomar vikten av att visa respekt samt ge ett bra bemötande till en annan person, genom att vara vänlig, kamratlig, generös, omtänksam och lyhörd.

Mobbning är ett samhällsproblem

För ett mobbat barn är varje dag i skolan ett rent helvete. Varje dag går tusentals barn och ungdomar till sina skolor med en klump i magen. De blir mobbade. De blir utsatta för fysiska, psykiska och verbala kränkningar.

Varje dag.

De mobbade barnen och ungdomarna får delar av eller hela sin skolgång och barndom krossad, liksom sitt självförtroende och sin självuppfattning.

I de värsta fallen tar barn som vuxna livet av sig – bara för att de inte orkar längre.

En mobbad bär alltid med sig ett ömt ärr, ett ärr som vittnar om det fruktansvärda helvete de varit med om, under sin uppväxt.

 

© Bikers Mot Mobbning