🏍 Värdegrund och kännetecken

BMM´s värdegrund och kännetecken är viktiga byggstenar i BMM´s varumärke och profil.

BMM´s värdegrund innebär att vi:

• Är och uppfattas som seriösa och laglydiga motorcyklister.
• Är omdömesgilla medtrafikanter med ett högt trafiksäkerhetsmedvetande.
• Som plattform agerar konsekvent och förtroendeingivande.
• Tillför mervärden för plattformens deltagare.
• Arbetar och verkar enligt demokratiska principer med stor delaktighet.

Plattformens kännetecken sammanfattas i nyckelorden:
• Vi syns!
• Vi finns!
• Det gör du med!

Samhörighet
Bikers Mot Mobbning är en rikstäckande plattform som representeras i hela Sverige. En stark samhörighet är avgörande för att visa enad front när vi behöver nå fram med våra budskap och synpunkter som gynnar vår plattform och vårt gemensamma intresse.
Samvaro
I BMM värderar vi den kamratliga och goda samvaron högt. Den utövas främst genom träffar, körningar och andra gemensamma aktiviteter. Vi bemöter varandra med ömsesidig respekt och har trevligt på våra aktiviteter.
Säkerhet
Trafiksäkerhet och personlig säkerhet står alltid i fokus för BMM. Som enskilda trafikanter strävar vi alltid efter att uppträda som föredömen i allmänhet.
Synlighet
Vi är en stark och modern MC-plattform och respekterad samarbetspartner som agerar för och medverkar till en positiv utveckling av och syn på agerande mot mobbning. Vi gör det i kraft av att BMM´s varumärke som inger respekt och förtroende såväl internt som externt.

© Bikers Mot Mobbning