🏍 Följs oss på Facebook och Instagram

Vi är en ideell organisation och har som ändamål att bedriva ideell verksamhet samt med särskild målsättning att: förebygga mobbning på skolor, fritidsgårdar, idrottsföreningar. Bikers Mot Mobbning är en demokratisk, partipolitisk, etnisk och religiöst obunden organisation.

Bikers Mot Mobbning är en rikstäckande organisation med motorcykelklubbar i Sverige, vars gemensamma mål är: att förhindra mobbning.

Följ oss gärna på

och på

instagram

© Bikers Mot Mobbning