🏍 Ansvars och resursgruppen för BMM

Resursgruppen (RG) Sverige

Anna Hild Olsson

Epost: ordforande@bikersmotmobbning.se

 

Birger Wallöe, Beteendevetare.

Epost: resursgruppen@bikersmotmobbning.se

 

 

Jönköpings Län
Distriktsansvarig (DA)

Annicka Andréasson

Epost: dajonkoping@bikersmotmobbning.se

 

Barnombud (BO)

Jan-Olov Andréasson

 

 

Västra Götaland

Distriktsansvarig (DA)

Camilla Lindsköld

Epost: da.vastragotaland@bikersmotmobbning.se

 

Distriktssamordnare (DS)

Lennart Andersson

Epost: dsvastragotaland@bikersmotmobbning.se

 

Henrik Kadfors

 

Road Officer (RO)

Roland Lindsköld

Epost: ro.vastragotaland@bikersmotmobbning.se

 

 

Gävleborgs Län

Distriktsansvarig (DA)

Hasse Ståby-Karlsson Hult

Epost: dagavleborg@bikersmotmobbning.se

 

Barnombud (BO)

Stefan Mårtensson

 

 

Skåne Län

Barnombud (BO)

Anne Måneng

Epost: boskane@bikersmotmobbning.se

Jimmy Josefsson

 

 

Östergötlands Län

Barnombud (BO)

Malin Lamberg

 

 

Kalmar Län

Distriktssamordnare (DS)

Peter Göransson

 

 

Resursgruppen

Resursgruppen (RG) finns som en enhet för hela organisationen inom BMM. En samordnare utses för hela gruppen.

Dessa representeras av människor med relevant akademisk utbildning och erfarenhet kring barn och ungdom. Erfarenhet och kunskap om bland annat resurser och lagar inom Socialtjänstlagen, Barnkonventionen. Erfarenhet av nätverk, trauma, utredningar, förebyggande etc. Resursgruppen ska kunna utbilda eller förmedla utbildare, idka rådgivning/handleda BO kring relevanta ämnen, såsom lagar om barn, ungdom, krishantering samt bemötande, tillvägagångssätt.

Full sekretess råder

 

Barnombuden

Barnombuden (BO) skall finnas i varje läns distrikt. En samordnare utses för varje län.

BO representeras av människor med egen erfarenhet och relevant utbildning kring barn och ungdom.
BO har till uppgift att inhämta information, innan man sätter igång ett planerat arbete kring ett barn. Skulle det visa sig att andra instanser redan är involverade måste BO, Styrelsen och Resursgruppen överväga om att dra sig tillbaka.

BO´s samordnares uppgift vid kontakt med/kring utsatt barn är att kalla in sin styrelsen, sin DA, sina Bo-medarbetare för det län det gäller och Resursgruppen för att i grupp informera om det utsatta barnet/ungdomen.

Vid enighet om hjälpinsats skall en individuell handlingsplan upprättas och godkännas tillsammans med vårdnadshavare. Det är alltid vårdnadshavaren och berört barn/ungdom som avgör om hjälpinsats.

För varje barn/ungdom BMM hjälper skall en mentor utses. Regelbunden kontakt skall kvarstå, oavkortat.

Full sekretess råder

 

Distriktsansvarig 

Distriktsansvarig (DA) har huvudansvaret inom delgivet distrikt och ska aktivt leda, upprätthålla och utveckla verksamheten i sitt distrikt inom ramen av BMM’s stadgar och styrelsens direktiv. DA är distriktets representant och ska löpande hålla styrelsen informerad om aktiviteter och verksamheten inom sitt distrikt samt säkerställa informationsflödet till distriktets medlemmar samt verkställande av styrelsens beslut i distriktet.

DA utser tillsammans med styrelsen en Distrikts samordnare.

 

Distriktssamordnare 

Distriktssamordnare (DS) huvudansvar är att upprätthålla kontakten med distriktets medlemmar, medverka i och arrangera olika aktiviteter i distriktet och på alla sätt vara DA behjälpliga i ledningen, upprätthållande och utveckling av BMM i distriktet, inom BMM’s stadgar och styrelsens direktiv.

 

Road Officer 

Road officer (RO) har övergripande ansvar vid korteger, ser till att det blir kontinuerliga körningar i länet, ha en delaktighet i evenemang og aktivitetsplanering, hålla utbildningar, utse RC i sitt distrikt, inom ramen av BMM’s stadgar och styrelsens direktiv.  Det är RO´s ansvar att relevant antal av utbildade Road Captain’s finns i distriktet och att utbildning av dessa sker fortlöpande.