Warning: getimagesize(): http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/bikersmo/public_html/wp-content/plugins/seo-by-10web/site/site.php on line 496

Warning: getimagesize(http://bikersmotmobbning.se/wp-content/uploads/2016/02/Nr-2-150x150.jpg): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/bikersmo/public_html/wp-content/plugins/seo-by-10web/site/site.php on line 496

🏍 Ansvars och resursgruppen för BMM

Ansvar och Resursgruppen (RG) Sverige

Anna Hild Olsson

Västra Götaland

Distriktssamordnare (DS)

Lennart Andersson

 

Skåne Län

Distriktsansvarig (DA)

David Nordh

Barnombud (BO)

Jörgen Måneng

Anne Måneng

Jimmy Josefsson

Östergötlands Län

Barnombud (BO)

Malin Lamberg

Kalmar Län

Distriktssamordnare (DS)

Peter Göransson

Resursgruppen

Resursgruppen (RG) finns som en enhet för hela organisationen inom BMM. En samordnare utses för hela gruppen.

Dessa representeras av människor med relevant akademisk utbildning och erfarenhet kring barn och ungdom. Erfarenhet och kunskap om bland annat resurser och lagar inom Socialtjänstlagen, Barnkonventionen. Erfarenhet av nätverk, trauma, utredningar, förebyggande etc. Resursgruppen ska kunna utbilda eller förmedla utbildare, idka rådgivning/handleda BO kring relevanta ämnen, såsom lagar om barn, ungdom, krishantering samt bemötande, tillvägagångssätt.

Full sekretess råder

Barnombuden

Barnombuden (BO) skall/bör finnas i varje läns distrikt.

BO representeras av människor med egen erfarenhet och relevant utbildning kring barn och ungdom.
BO har till uppgift att inhämta information, innan man sätter igång ett planerat arbete kring ett barn. Skulle det visa sig att andra instanser redan är involverade måste BO, Styrelsen och Resursgruppen överväga om att dra sig tillbaka.

Vid enighet om hjälpinsats skall en individuell handlingsplan upprättas och godkännas tillsammans med vårdnadshavare. Det är alltid vårdnadshavaren och berört barn/ungdom som avgör om hjälpinsats.

För varje barn/ungdom BMM hjälper skall en mentor utses. Regelbunden kontakt skall kvarstå, oavkortat.

Full sekretess råder

 

Distriktsansvarig 

Distriktsansvarig (DA) har huvudansvaret inom delgivet distrikt och ska aktivt leda, upprätthålla och utveckla verksamheten i sitt distrikt inom ramen av BMM’s stadgar och styrelsens direktiv. DA är distriktets representant och ska löpande hålla styrelsen informerad om aktiviteter och verksamheten inom sitt distrikt samt säkerställa informationsflödet till distriktets medlemmar samt verkställande av styrelsens beslut i distriktet.

DA utser tillsammans med styrelsen en Distrikts samordnare.

Distriktssamordnare 

Distriktssamordnare (DS) huvudansvar är att upprätthålla kontakten med distriktets medlemmar, medverka i och arrangera olika aktiviteter i distriktet och på alla sätt vara DA behjälpliga i ledningen, upprätthållande och utveckling av BMM i distriktet, inom BMM’s stadgar och styrelsens direktiv.

Road Officer 

Road officer (RO) har övergripande ansvar vid korteger, ser till att det blir kontinuerliga körningar i länet, ha en delaktighet i evenemang og aktivitetsplanering, hålla utbildningar, utse RC, RG, TG i sitt distrikt, inom ramen av BMM’s stadgar och styrelsens direktiv.  Det är RO´s ansvar att relevant antal av utbildade RC, RG, TG finns i distriktet och att utbildning av dessa sker fortlöpande.