Kallelse till extra årsmöte 21/9-19

Bikers Mot Mobbning kallar till extra årsmöte, lördag den 21 september kl 12:30 vid Rävlanda Föreningsgård, Sätilavägen 12, 438 97 Rävlanda.

OSA senast 19/9 pga utrymmesskäl.

Dagordning

  • Mötets öppnande
  • Val av två justeringsmän, tillika rösträknare att jämte ordförande justera mötets protokoll
  • Val av sekreterare
  • Fastställande av röstlängd
  • Godkännande av dagordningen
  • BMMs framtid
  • Mötets avslutande

Körningen i Grängesberg, Dalarna 30/8-19

I fredags anordnade Bikers Mot Mobbning under ledning av Robban, en körning för en liten tjej. Det blev en stor anslutning av bikers från olika håll i landet, Västra Götaland, Östergötland, Södermanland, Dalarna. Totalt blev det 60 hojar och 10-15 bilar som ville visa sitt stöd.
BMM tackar stort för ert engagemang.

Följ oss gärna och titta även på både filmer og foton bla från körningen i Grängesberg på vår Gillasida på Facebook – Bikers Mot Mobbning.

 

Foto: Anders og Emelie