Bikers Mot Mobbning Körningen I SÖDERHAMN

Lördag den 12 maj görs en gemensam kortege/manifestation i Söderhamn.

Man samlas vid Stenö havsbad kl.14 där en genomgång av kortegen sker. Målet för körningen är till Köpmansgatan vid gamla busstorget i Söderhamn där medlemmar från BMM kommer finnas tillgängliga för information.