Till BMM´s medlemmar!

Inlämning av motioner inför BMM´s årsstämma!

Inför årsstämman som infaller lördag den 24/2-18, vill vi i styrelsen ha in era motioner. Inkomna motioner ska vara oss tillhanda senast fredag den 2/2-18.
Maila er motion till ordforande@bikersmotmobbning.se
/Styrelsen