Till våra medlemmar utanför Facebook

Ni våra medlemmar som inte har Facebook och inte är med i våra länsgrupper. Vi kommer idag gå ut med ett medlemserbjudande och ni behöver kontakta vår ordförande via pm för att få ta del av erbjudandet. Bekräfta ert medlemskap med ert patchnummer.
Välkomna!

ladda-ned